icon
当前位置:
网站首页>公司动态>云梦驾校考试时必须注意事项

云梦驾校考试时必须注意事项

考试时必须注意事项

每台考台屏幕上均有一部摄像头,当电脑开始出题时,此摄像头会自动启动,启动后在屏幕左上角会有显示。如有故障未显示,则必须找工作人员进行调修;
该摄像头在考生答题时会自动随机进行抓拍,抓拍的照片将打印在成绩单上。其照片要求必须是考生答题时正面的完整五官,如缺少照片或照片不符合要求,则该科目成绩作废;

                                                                                              云梦通力驾校2015.10.15

相关文章: