icon
当前位置:
网站首页>公司动态>孝感市驾校6月通过率排名

孝感市驾校6月通过率排名

 


科目一合格率        科目二合格率       科目三路考合格率     科目三文考合格率
协成驾校 100.00% 启程驾校 89.80% 旭晟驾校 93.49% 众安驾校 100.00%
永安驾校 100.00% 旭晟驾校 89.78% 通力驾校 93.43% 鑫顺源驾校 100.00%
中意驾校 98.94% 安卓驾校 89.27% 启程驾校 92.08% 旭晟驾校 98.80%
全新驾校 98.40% 君瑞达驾校 88.89% 给力驾校 91.84% 鑫达源驾校 97.14%
鑫达源驾校 97.20% 通力驾校 88.73% 众安驾校 91.30% 吉达驾校 96.00%
安卓驾校 96.51% 给力驾校 87.24% 富斌驾校 91.05% 得力驾校 95.77%
顺兴驾校 96.04% 全新驾校 86.36% 吉达驾校 90.31% 恒安驾校 95.69%
丰晟驾校 94.67% 富斌驾校 83.56% 合力驾校 89.42% 给力驾校 95.33%
旭晟驾校 94.62% 天鹏驾校 83.46% 顺兴驾校 89.33% 优优驾校 95.29%
优优驾校 94.20% 吉达驾校 82.12% 得力驾校 88.96% 启程驾校 95.00%
得力驾校 93.98% 得力驾校 82.05% 丰晟驾校 88.89% 兴达驾校 94.99%
通力驾校 93.62% 合力驾校 81.43% 安卓驾校 88.86% 安鑫驾校 94.93%
安鑫驾校 91.19% 丰晟驾校 81.40% 永安驾校 88.48% 通力驾校 94.81%
兴达驾校 91.14% 鑫达源驾校 81.03% 君瑞达驾校 88.36% 启航驾校 94.66%
恒安驾校 91.03% 华达驾校 79.95% 顺通驾校 87.55% 安力驾校 94.32%
天仙驾校 90.38% 安力驾校 79.82% 兴达驾校 87.16% 顺兴驾校 94.24%
顺通驾校 90.34% 优优驾校 79.49% 天鹏驾校 86.205 顺通驾校 93.62%
吉达驾校 90.30% 顺兴驾校 79.44% 安力驾校 86.15% 丰晟驾校 93.59%
启程驾校 90.19% 恒安驾校 79.31% 恒安驾校 86.07% 安卓驾校 93.11%
君瑞达驾校 88.83% 永安驾校 78.87% 启航驾校 86.04% 君瑞达驾校 92.59%
启航驾校 88.72% 黄蒲驾校 78.15% 优优驾校 85.87% 合力驾校 92.53%
安力驾校 88.14% 汇鑫驾校 77.98% 黄蒲驾校 85.83% 富斌驾校 92.39%
给力驾校 88.00% 中意驾校 77.01% 安鑫驾校 85.52% 天鹏驾校 90.82%
汇鑫驾校 86.70% 鑫昌驾校 75.86% 鑫达源驾校 84.75% 汇鑫驾校 90.54%
富斌驾校 86.48% 安福驾校 73.38% 华达驾校 84.55% 华达驾校 89.47%
黄蒲驾校 86.11% 兴达驾校 72.64% 安福驾校 83.87% 安福驾校 89.21%
华达驾校 85.96% 安鑫驾校 72.28% 汇鑫驾校 82.66% 永安驾校 89.01%
合力驾校 85.89% 顺通驾校 71.60% 顺安驾校 88.68%
众安驾校 84.96% 启航驾校 70.83% 黄蒲驾校 84.00%
天鹏驾校 81.36% 顺安驾校 66.67% 
众安驾校 64.16% 
天仙驾校 57.14% 
志立驾校 50.00%   备注:及格率相同参考人数较多的驾校排名靠前。 内容转载于孝感交警网

 

   云梦驾校|云梦学车|云梦驾照|http://www.tl368.com/

相关文章: