icon
当前位置:
网站首页>快乐学车>结束两天的长训练习好开心

结束两天的长训练习好开心

今天终于结束了两天一夜的安陆长训练习,心情超级开心离拿驾照又近一步了,还没有去长训之前都一直担心长训教练不是自己平常的教练会不会很凶之类,因为只在路上练过两节担心开不好教练会骂人的,很多事情往往相反的,我的担心跟我的顾忌完全是多余的,我以为只有科二的教练好,原来通力的长训也好,他们的用心教学真的让我很满意,很佩服他们的专业的教学优质的服务。

                                                                                             云梦通力驾校学员心得

相关文章: